Oorzaken PTSS

Oorzaken PTSS

Hoe ontstaat PTSS?
PTSS is een onzichtbare wond die je oploopt nadat je een ingrijpende en schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt. Een traumatische ervaring. Trauma komt uit het Grieks en betekent ‘wond’. Het kan optreden bij het doormaken van een traumatische ervaring. Dit kan eenmalig zijn, maar ook bij herhaling of een opeenstapeling van schokkende gebeurtenissen. Zowel van lang geleden en recent.

Voorbeelden van gebeurtenissen die kunnen leiden tot een trauma zijn:

  • Oorlog en geweld
  • (Seksueel) misbruik en geweld
  • Natuurramp
  • Getuige van verkeersongeval
  • (Vliegtuig)ongeluk
  • terroristische aanslag
  • aanranding of verkrachting
  • Fysieke of mentale mishandeling
  • Beroving met geweld

Iedereen beleeft een ingrijpende gebeurtenis op zijn of haar eigen manier. Er is geen goed of fout. De manier waarop iemand reageert op zo’n schokkende gebeurtenis is heel verschillend. Wel staat je leven vaak op zijn kop. Hierdoor slaap je slechter en je kunt je slechter concentreren. Ook ben je prikkelbaar (je hebt een kort lontje) en je hebt nachtmerries. Daarnaast kun je last krijgen van angsten en somberheid of depressie. Bovendien krijg je moeite met het onderhouden van je (werk)relaties. Daardoor kunnen deze onder druk komen te staan. Dit zijn normale reacties op abnormale gebeurtenissen. Kortom, je wereld is niet langer veilig en voorspelbaar. Je wordt geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheid en dus kun je het gevoel van veiligheid en controle verliezen.

Factoren ontwikkeling PTSS – oorzaken PTSS

Niet iedereen die iets schokkends meemaakt, wordt slachtoffer van PTSS. Het is onduidelijk waarom de één wel en de ander geen PTSS ontwikkelt na hetzelfde trauma te hebben meegemaakt. Mensen beleven hetzelfde, maar reageren anders. Wel zijn er een aantal factoren van belang gebleken bij het ontwikkelen van een PTSS:

Het soort gebeurtenis

De ene gebeurtenis wordt heftiger beleefd en ervaren dan de andere. Het is bekend dat oorlogsgeweld en seksuele misdrijven meer klachten opleveren dan bijvoorbeeld natuurrampen.

Duur van de traumatische ervaring

Hoe vaker de schokkende gebeurtenissen voorkomen of hoe langer ze aanhouden, des te moeilijker ze te verwerken zijn. Je kunt hierbij denken aan ervaringen in een oorlog, incest, of mishandeling.

Biologische factoren

Er lijkt een erfelijke factor te spelen bij de gevoeligheid voor PTSS. Bovendien hebben vrouwen twee keer zo vaak PTSS als mannen.

Draagkracht en mentale weerbaarheid

Hoe zwaar de last is die iemand kan dragen na bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis wordt deels bepaald door erfelijkheid. Bovendien speelt de opvoeding en de jeugd een grote rol hierin. Wanneer je in een stabiele, liefdevolle omgeving bent opgegroeid dan heb je waarschijnlijk meer ‘draagkracht.’ Daardoor heb je een verminderde kans op PTSS. Ook van belang is of je in het leven een mentale weerbaarheid hebt opgebouwd.  

Opvang en sociaal netwerk

Steun en opvang vanuit de omgeving wordt vaak als troostend ervaren. Het gevoel dat je je verhaal kan doen en dat dit erkend wordt, is belangrijk. Een goed sociaal netwerk vermindert de kans op het ontstaan van PTSS.

Samenvattend over oorzaken PTSS: Er is geen eenduidig antwoord is waarom de één wel en de ander niet PTSS krijgt. Wel zijn er een aantal factoren die de kans op het krijgen van PTSS vergroten of verminderen.